Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK)

S 1. januarjem 2009 je začela delovati Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK), ki je del Ministrstva za kulturo. Njen namen je izboljšanje položaj knjige in avtorjev in zato zagotavljanje trajnih pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na področju leposlovja in znanosti, posebej humanistike; večjo dostopnost slovenske knjige, dvig zavesti o pomenu knjige in branja za razvoj posameznika in družbe, večjo prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev s področja leposlovja in znanstvene publicistike v svetu, stabilizacijo produkcijskih razmer.
Zato skrbi mdr. za ustreznejše vrednotenje in plačevanje avtorskega dela, npr. s stipendijami, za podporo prodaja knjig z različnimi spodbudami za prodajalce in kupce, za podporo branja pri otrocih in mladoletnikih, za podporo knjigarn ter prevajanja slovenske književnosti v tujini s prireditvami, stipendijami, drugimi oblikami subvencioniranja, sodelovanje na knjižnih sejmih in podobnim.
spletna stran

Dieser Post ist auch verfügbar auf: English, German

Leave a Reply